آبان ۱۱, ۱۳۹۶ اصفهان متعهد 0دیدگاه

دستگاه خمیر گیر ۶۰ کیلویی از گروه تولیدی اصفهان متعهد که می توانید بنا به درخواست خودتان این دستگاه خمیرگیر را بصورت سفارشی خرید کنید. ظرفیت آرد بر اساس (کیلوگرم) : ۴۰ ظرفیت خمیر بر اساس (کیلوگرم) : ۶۰ طول دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۱۱۵ عرض دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۷۰ ارتفاع دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۱۰۵ قدرت موتور : ۱/۵ اسب بخار دور موتور : ۱۴۴۰ آمپر برق : ۱/۱۰ دور دستگاه بر اساس (دقیقه) : ۴۰ وزن کل : ۱۵۲ حجم دیگه به لیتر : ۱۰۵

بیشتر
آبان ۱۱, ۱۳۹۶ اصفهان متعهد 0دیدگاه

دستگاه خمیر گیر ۴۰ کیلویی از گروه تولیدی اصفهان متعهد که می توانید بنا به درخواست خودتان این دستگاه خمیرگیر را بصورت سفارشی خرید کنید.   ظرفیت آرد بر اساس (کیلوگرم) : ۳۰ ظرفیت خمیر بر اساس (کیلوگرم) : ۴۰ طول دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۹۵ عرض دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۵۹ ارتفاع دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۸۵ قدرت موتور : ۳/۴ اسب بخار دور موتور : ۱۴۴۰ آمپر برق : ۷/۵ دور دستگاه بر اساس (دقیقه) : ۴۰ وزن کل : ۱۵۰ حجم دیگه به لیتر : ۵۶

بیشتر