آبان ۱۱, ۱۳۹۶ اصفهان متعهد

دستگاه خمیر گیر ۶۰ کیلویی از گروه تولیدی اصفهان متعهد که می توانید بنا به درخواست خودتان این دستگاه خمیرگیر را بصورت سفارشی خرید کنید. ظرفیت آرد بر اساس (کیلوگرم) : ۴۰ ظرفیت خمیر بر اساس (کیلوگرم) : ۶۰ طول دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۱۱۵ عرض دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۷۰ ارتفاع دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۱۰۵ قدرت موتور : ۱/۵ اسب بخار دور موتور : ۱۴۴۰ آمپر برق : ۱/۱۰ دور دستگاه بر اساس (دقیقه) : ۴۰ وزن کل : ۱۵۲ حجم دیگه به لیتر : ۱۰۵

آبان ۱۱, ۱۳۹۶ اصفهان متعهد

دستگاه خمیر گیر ۴۰ کیلویی از گروه تولیدی اصفهان متعهد که می توانید بنا به درخواست خودتان این دستگاه خمیرگیر را بصورت سفارشی خرید کنید.   ظرفیت آرد بر اساس (کیلوگرم) : ۳۰ ظرفیت خمیر بر اساس (کیلوگرم) : ۴۰ طول دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۹۵ عرض دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۵۹ ارتفاع دستگاه بر اساس (سانتی متر) : ۸۵ قدرت موتور : ۳/۴ اسب بخار دور موتور : ۱۴۴۰ آمپر برق : ۷/۵ دور دستگاه بر اساس (دقیقه) : ۴۰ وزن کل : ۱۵۰ حجم دیگه به لیتر : ۵۶